A BVN Növényvédő Kft. Laboratórium szolgáltatási területe

 

Laboratóriumunk 2019. április 26-án kapott működési engedélyt szolgáltatások végzésére (NÉBIH iktatószám: HE/ÉBÁO/25-67/2019). Szolgáltatási tevékenységünket négy fő területen végezzük: 

I. Növényvédő szernek nem minősülő növényvédelmi hatású termékek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédelmi célú eszközök és anyagok, makroszervezetek engedélyezéséhez benyújtandó adatokhoz szükséges laboratóriumi vizsgálatok (89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 9. számú melléklet A rész). A készítmény fizikai, kémiai és technikai jellemzőinek vizsgálatát vállaljuk. Ezek a következők:

1. Küllem
   Szín EPA OPPTS 830.6302
  Szag EPA OPPTS 830.6304
  Halmazállapot EPA OPPTS 830.6303
2. Robbanásveszély és oxidáló képesség
  Robbanékonyság EGK A14.
  Oxidációs tulajdonságok EGK A21.
3. Lobbanáspont és a tűzveszélyességre vagy öngyulladásra utaló egyéb adatok
  Lobbanáspont EGK A9
  Öngyulladási hajlandóság EGK A15
4. Savas/lúgos kémhatás vagy pH érték (1%-os koncentráció vízben)
  pH CIPAC MT 75.3
  szabad savasság és lúgosság CIPAC MT 31
5. Viszkozitás, felületi feszültség
  Viszkozitás CIPAC MT 192
  Felületi feszültség EGK A5
6. Relatív sűrűség EGK A3
7. Korróziós hatás
  Csomagolási stabilitás EPA OPPTS 830.6320
8. Tárolási stabilitás és eltarthatóság.
  Tárolási stabilitás magas hőmérsékleten (54ºC-on 14 napig) CIPAC MT 46.3
  Tárolási stabilitás alacsony hőmérsékleten (0ºC-on 1 hétig) CIPAC MT 39.3
  Eltarthatóság (környezeti hőmérsékleten 2 évig) CropLife International, 2009. Technical Monograph N o 17. Guidelines for Specifying the Shelf Life of Plant Protection Products.
9. Fizikai és kémiai kompatibilitás azon termékekkel, melyekkel együtt javasolt a felhasználása ASTM E1518-05
10. Nedvesedés, tapadás és eloszlás a kezelt növényeken
  Nedvesedés a kezelt növényeken CIPAC MT 53
  Vetőmagokhoz tapadás és eloszlás  
  eloszlás CIPAC MT 175
  tapadás CIPAC MT 194
    European Seed Association, 2011. Assessment of free floating dust and abrasion particles of treated seeds as a parameter of the quality of treated seeds: Heubach test.

II. Meglévő termékek gyártásához kapcsolódó kötelező laboratóriumi vizsgálatok (89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 9. számú melléklet), az I. pont vizsgálatait kiegészítve:

1. Habzóképesség CIPAC MT 47
2. Diszperzió spontaneitás CIPAC MT 160
3. Szuszpendálhatóság CIPAC MT 184
4. Diszperzió stabilitás CIPAC MT 180
5. Hígítási stabilitás CIPAC MT 41
6. Nedves szita vizsgálat CIPAC MT 185
7. Lézerdiffrakciós részecskeméret eloszlás CIPAC MT 187
8. Emulgeálhatóság, újraemulgeálhatóság, emulzióstabilitás CIPAC MT 36
9. Hígított emulzió stabilitása CIPAC MT 173
10. Kiönthetőség CIPAC MT 148
11. Hatóanyag tartalom meghatározása  
    kén CIPAC Handbook E p. 202.
  réz-hidroxid CIPAC Handbook E p. 46.
  kaptán és bomlástermékei (tetrahidro-ftálimid, tetrahidro-ftálaminsav, tetrahidro-ftálsav) CIPAC Handbook 1C p. 2013
  tebukonazol CIPAC Handbook H p. 261.
  növényi olaj Supelco Bulletin 787D
  zsírsavösszetétel MSZ EN ISO 12966-4:2015
  glifozát és bomlásterméke (aminometil-foszfonsav) AOAC 983.10
  metszulfuron-metil CIPAC Handbook H, p.205
12. Analitikai módszerek validálása  SANCO/3029/99 szerint  

III. Kutatás-fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan

1. Kontaktszög meghatározása levélen  
2. Mikroszkópos vizsgálatok a hatóanyag átkristályosodásával kapcsolatban (fény- és polarizációs módban egyaránt, digitális képrögzítéssel)  
3. Peszticidek esőállósága levélen ASTM STP 1312
4. Reológiai vizsgálatok a tixotrópiára és a kiülepedésre való hajlamra vonatkozóan  

IV. Azonosság vizsgálat készítményből

Amennyiben a gyártótól kapunk mintát az alapanyagokból, a késztermékekből, úgy vállaljuk a kérdéses készítmény azonosságának vizsgálatát a fenti vizsgálatokon kívül a következő kiegészítő vizsgálatokkal is:

1. A hatóanyag tartalom ellenőrzése CIPAC Handbook vizsgálati módszer szerint
2. A tenzidek azonosságának ellenőrzése kromatográfiás módszerrel (HPLC-UV, GC-FID)